Om Heder-byråene

Byrågruppen Heder består av familieeide begravelsesbyråer som mener at vår lokale tilhørighet og kunnskap er et av våre aller største fortrinn. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse - for å ivareta deg som pårørende på best tenkelige måte når du opplever et dødsfall. Ved å benytte deg av et Heder-byrå garanterer vi at du er i de beste hender - alltid.

Vår verdiplattform

For å ivareta deg som pårørende på best mulige måte, har vi valgt oss noen verdier som skal være vår rettesnor i vårt daglige virke. Vi vil at måten vi jobber på og alt vi gjør skal gjenspeile verdiene våre, overfor deg som pårørende, som bedrift og kollega:

  • Varm
  • Lokal
  • Erfaren
  • Åpen

Kontakt oss

Gjennom å tilhøre Byrågruppen Heder får begravelsesbyråene tilgang til kompetansetiltak for ledere og ansatte, innkjøpsavtaler, brosjyrer og markedsføringsmateriell og et faglig og sosialt felleskap.

Har du lyst til å komme i kontakt med Heder for å høre mer om hva vi kan tilby ditt byrå?

Ta kontakt med daglig leder

Gunhild Melbø Tajet på tlf. 932 02 189 eller på mail gunhild.tajet@heder.no