Seremonier

Seremonien finner sted ca. 1-2 uker etter dødsfallet. Som oftest avholdes den i en kirke eller kapell, men den kan også være i et annet egnet lokale. Nedenfor finner du litt mer informasjon om vanlige seremoniformer. Dersom du har spørsmål rundt de ulike seremoniene er det bare å ta kontakt med ditt lokale Heder-byrå. 

Koronasituasjonen legger begrensninger på antall deltakere i en seremoni. Din gravferdskonsulent veileder om mulige løsninger for å gjennomføre en fullverdig seremoni på en god måte.

Kirkelig seremoni

En gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke følger en bestemt liturgi, med faste innslag. Noen av elementene kan skreddersys til avdøde, som minnetale over avdødes liv, salmevalg og eventuelt andre musikkinnslag, mens andre har mindre grad av valgmuligheter.

Seremonien ledes av en prest, men dersom familien ønsker det, kan andre også bidra, for eksempel med å holde minnetalen.

 

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Seremonien er i utgangspunktet religionsnøytral, men det er også mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner. Minnetale, musikk, diktlesning og blomsterhilsner er vanlige innslag i en livssynsåpen seremoni.

Konsulentene i Heder vil være behjelpelige med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Dette kan være en av våre egne utdannede gravferdstalere, en ekstern person eller et familiemedlem/venn av familien.

Andre tros- og livssyn

Dersom avdøde var medlem i et trossamfunn, føles det ofte riktig å arrangere seremonien i deres regi. Mange tros- og livssynssamfunn har egne rammer for gjennomføringen av seremonien, men gjennom dialog er det likevel mulig å gjøre mange personlige tilpasninger.

Heder-byråene tilrettelegger gravferder innenfor alle tros- og livssynssamfunn.