Gravferd og korona

Kirkevergen i Larvik har nå satt opp grenser for hvor mange som kan delta i gravferd i de forskjellige kirkene og kapellene i Larvik. Det er tatt hensyn til plass og kirkens utforming. De minste kirkene har en grense på 30 og de største opp mot 130. Undersbo kapell har nå plass til 80 personer. Betjening og medvirkende kommer i tillegg.

Det er registrering av alle som deltar i begravelse med navn og telefonnummer. Vi ber dere om IKKE å ta med egne lapper. Vi skriver dere opp - hvis det ikke er påmelding til seremonien.

Videre gjelder følgende:
Ingen personer med luftveissymptomer/feber skal delta.
Det bør legges til rette for god håndhygiene.
Deltakerne bør sitte spredt og ikke håndhilse.
Vi fraråder at personer i risikogruppen deltar i begravelsen.

Folkehelseinstituttet angir hvem dette gjelder.

Vi ønsker å respektere de begrensninger vi har blitt pålagt fra myndighetene og Virke. Derfor bør vi kun ha samtaler med pårørende på telefon og/ eller videokonferanse. Vi klarer å håndtere veldig mye pr telefon og også utfyllende på mail.  Hvis det er snakk og et personlig møte ønsker vi å holde antall medvirkende på et minimum. Vi ber om forståelse for dette!

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Hilsen alle oss hos Sletsjøe