Begravelser og Covid-19

Det er lokale restriksjoner på gravferd i Horten og omegn.

Vi i Horten begravelsesbyrå følger strenge retningslinjer i forbindelse med Covid-19 utbruddet. Våre lokaler holdes åpent, men vi ønsker maks tre av gangen til samtale hos oss, eventuelt kan mye ordnes over telefon hvis dere er usikre på om dere ønsker å dra ut. Dette tiltaket er satt vi inn slik at vi greier å overholde en viss avstand mellom oss, slik myndighetene anbefaler. Vi håndhilser og klemmer ikke, og håper for forståelse for dette. Dere kan være helt sikre på at alle overflater blir vasket og desinfisert flere ganger i løpet av en dag.

Det er den 15. juni følgende restriksjoner på antall som kan delta i gravferder på grunn av Covid-19 pandemien.  I de største kirkene, kan det være inntil 200 deltagere og i de mindre er antallet lavere ut fra hvor stor kirken/kapellet er.  Vi har kunnskap om antall som er tillatt i alle kirker/kapeller. Det må lages navnelister over alle fremmøtte i gravferder, for smittesporing. Vi har laget en god rutine for å gjøre dette enklest mulig for etterlatte.

Det finnes muligheter for å streame/direkteoverføre seremoniene slik at flere kan se - snakk med oss om det så forteller vi mer!