Vi har blitt et Heder-byrå

For å kunne tilby pårørende best mulig hjelp i et lokaleid og lokalt drevet begravelsesbyrå, tror vi samarbeid er helt nødvendig. Vi har i mange år vært med i en slik samarbeidsgruppe med andre familieeide begravelsesbyråer (GSB). Denne samarbeidsgruppen har nå endret navn til Byrågruppen Heder AS og fått en mer synlig plass i logoen vår.

Den lokale forankringen vil fremdeles være vårt viktigste fortrinn, både i Vestby, Spydeberg, Hobøl og i Drøbak.

Heders plass i logoen vår viser at vi også er en del av noe større. Navnet Heder beskriver hvordan vi ønsker å møte de etterlatte, hvordan vi ønsker at våre seremonier skal være. Vi tror Byrågruppen Heder AS vil være med å sikre det lokale eierskapet, arbeidsplassene og ivaretagelse av den lokale gravferdstradisjonen. Garder Begravelsesbyrå og vi som jobber her er fremdeles akkurat de samme!

- Vi er alltid her for deg -