Kostnader ved gravferd

En gravferd består av mange elementer.
Og, alle valgene gir selvfølgelig konsekvenser for hva gravferden vil koste totalt sett.

Begravelsesbyrået Puntervoll er behjelpelig med alle momenter i en gravferd.
Fra du som pårørende kontakter oss, til et gravminne er montert på gravplassen etter seremonien. Det være seg med å bestille annonse, blomster, solister, transport, kiste, minnesamvær eller hva dere ønsker.
Du vil som kunde hos oss vite hva gravferden vil koste, og kan selv velge det dere ønsker bistand med. Når fakturaen kommer i etterkant skal det ikke være noen overraskelser for de pårørende.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hver dag hele året.

Vi er her for deg, og vi ønsker at du skal vite hva de ulike valgene koster. Under her finner du vår prisliste. Etter planleggingssamtalen vil du få et spesifisert prisoverslag som viser eksakt hva gravferden vil koste.

Prisliste