Forberedelse til planleggingssamtale

Hensikten med en planleggings-samtale  er å legge til rette for at gravferden blir slik dere ønsker. Det er mange valgmuligheter og detaljer å ta stilling til, og dette kan for mange føles litt overveldende.

Det kan være fint å bruke litt tid hjemme på å orientere seg om hvilke muligheter som finnes. På disse sidene har vi samlet en del informasjon som kan være nyttig i forberedelsen til en planleggingssamtale.

Dersom du har spørsmål, er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss!

 

Valg av seremoniform

En gravferd er for mange en mulighet til å ta avskjed og til å hedre et levt liv. De aller fleste har behov for en seremoni og for mange er den en viktig del av sorgprosessen. For noen er gravferd uten seremoni eller en markering kun ved kisten eller ved urnenedsettelse, et riktig valg.

Les mer om alternativene for seremonityper her.

Kunngjøring av dødsfallet

Tradisjonelt har dødsfall blitt kunngjort ved dødsannonse i lokalavisen. De fleste ønsker fortsatt en annonse i lokalavisen. I tillegg blir annonsen publisert i den digitale utgaven av avisen og på vår hjemeside. Det er også mulig å opprette en digital minneside med informasjon om seremonien, der familie og venner kan tenne lys og skrive en hilsen.

På minnesiden er det enkeltelt å bestille blomster til seremonien eller til familien, og man kan gi minnegaver dersom familien ønsker å samle inn penger til et formål som er viktig for dem.

En minneside kan enkelt deles via e-post, Facebook eller i andre sosiale medier.

Våre minnesider

Innholdet i seremonien

Gjennom valg av musikk, blomster, utforming av programhefte med mere, kan det settes et personlig preg på seremonien.

Her finner du alle våre brosjyrer som blant annet viser musikkforslag, forsider til programmer, kister, urner og blomster til seremoni

 

Valg av gravsted

Det finnes to hovedtyper av gravsteder; kistegrav til bruk ved begravelser og urnegrav som kun kan brukes ved kremasjon. I et kistegravsted er det vanligvis plass til en eller to kister. Men etter en fredningstid på 20 år (lenger i Bjerkreim og på Helleland), kan man benytte gravstedet på nytt. I tillegg kan det settes ned urner i et kistegravsted. I et urnegravsted er det vanligvis plass til fire urner, og også her kan man sette ned flere urner etter endt fredningstid. 

Eigersund kommune tilbyr også både anonyme og merkede minnelunder. Her har man ikke sitt eget gravsted med gravstein, men i en navnet minnelund kan et skilt med navn settes opp på et felles minnesmerke.

Noen ønsker ikke gravsted i det hele tatt, men vil heller ha en askespredning. For å kunne spre asken må det forelige tillatelse fra Fylkesmannen. Du kan lese mer om askespredning og fremgangsmåten ved søknad på Fylkesmannen.no

Minnesamvær

Mange vil gjerne samles til et minnesamvær etter seremonien.minnes den som har gått bort, i en mer uformell atmosfære. Et minnesamvær kan være åpent for alle som ønsker å delta ved at det inviteres i annonsen eller i selve seremonien. Det kan også være et lukket arrangement kun for de aller nærmeste.

Det finnes flere gode lokaler til minnesamvær og vi kan hjelpe til med å finne løsninger.